Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3696-НР
София, 30 септември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 3639-НР от 23 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3639-НР от 23 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

- датата на Решение № 3639-НР да се чете „26 септември 2016 г.“

- в мотивната част т. 6 се заличава, а т. 7 и т. 8 стават съответно т. 6 и т. 7.

Анулира издаденото удостоверение за регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3639-НР/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения