Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3671-НР
София, 28 септември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3590-НР от 22 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 3590-НР от 22 септември 2016 г. на ЦИК, като изречението в абзац 5 на мотивите на решението „Партията е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. с Решение № 3564-ПВР от 21 септември 2016 г. на ЦИК“ да се чете „Коалицията е регистрирана за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. с Решение № 3564-ПВР от 21 септември 2016 г. на ЦИК“.

Анулира издаденото удостоверение № 2 от 22 септември 2016 г. на коалиция КАЛФИН-ПРЕЗИДЕНТ и издава ново удостоверение, съгласно заявените позиции в заявлението за регистрация на коалицията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3590-НР/

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения