Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3663-ПВР/НР
София, 27 септември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 3524-ПВР/НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3524-ПВР/НР от 16 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

 • в т. 22 думите „областният управител на района“ да се четат „кметът на общината“;
 • в т. 23, буква „бб“ думите „областният управител“ да се четат „кметът на общината“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3524-ПВР/НР/

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения