Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3654-МИ
София, 27.09.2016

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 3647-МИ от 26 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3647-МИ от 26 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

 • текстът „Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е: КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ да се чете: „Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“;
 • текстът „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ да се чете: „Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е  РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3647-МИ/

Календар

Решения

 • № 1165-МИ / 20.09.2019

  относно: жалба от инициативен комитет за издигане на Мано Иванов Манов като независим кандидат в изборите за кмет на кметство с. Климент, община Карлово, срещу Решение № МИ-83 от 19.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, област Пловдив

 • № 1164-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1156-МИ от 20 септември 2019 г. на ЦИК, относно жалба срещу Решение № 45-МИ от 16 септември 2019 г. на ОИК - Етрополе

 • № 1163-МИ / 20.09.2019

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1151-МИ от 19 септември 2019 г. на ЦИК, относно промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

 • всички решения