Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3654-МИ
София, 27 септември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 3647-МИ от 26 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3647-МИ от 26 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

 • текстът „Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е: КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ да се чете: „Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“;
 • текстът „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ да се чете: „Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е  РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3647-МИ/

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения