Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3654-МИ
София, 27 септември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 3647-МИ от 26 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3647-МИ от 26 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

 • текстът „Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е: КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ да се чете: „Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“;
 • текстът „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ да се чете: „Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е  РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3647-МИ/

Календар

Решения

 • № 1576 / 24.11.2022

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

 • № 1575-НС / 24.11.2022

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1574-МИ / 17.11.2022

  относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

 • всички решения