Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3654-МИ
София, 27.09.2016

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Решение № 3647-МИ от 26 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Решение № 3647-МИ от 26 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

 • текстът „Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е: КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ да се чете: „Заявеното наименование за изписване върху бюлетината е: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“;
 • текстът „Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ да се чете: „Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е  РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3647-МИ/

Календар

Решения

 • № 1777-МИ / 25.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1776-МИ / 25.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • № 1775-МИ / 25.02.2020

  относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

 • всички решения