Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3647-МИ
София, 26 септември 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян и за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“, подписано от Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова, надлежно упълномощено лице от представляващите коалицията Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов и Божидар Цецов Лукарски чрез Найден Маринов Зеленогорски, Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов и Пламен Величков Кръстев, заведено под № 1 на 26 септември 2016 г. в регистъра на партиите, за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян и за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

Към заявлението са приложени:

 1. удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“, издадено на 14.09.2016 г. от СГС – ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.;
 2. удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, издадено на 13.09.2016 г. от СГС – ТО, VІ-9 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.;
 3. удостоверение за актуално правно състояние на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, издадено на 13.09.2016 г. от СГС – ТО, VІ-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.;
 4. удостоверение за актуално правно състояние на партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“, издадено на 13.09.2016 г. от СГС – ТО, VІ-17 състав, по ф.д. № 875/2012 г.;
 5. удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“, издадено на 13.09.2016 г. от СГС – ТО, VІ-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.;
 6. удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1256 от 14.09.2016 г. за внесени от партия „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“ финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
 7. удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1265 от 14.09.2016 г. за внесени от партия „НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО“ финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
 8. удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1265 от 14.09.2016 г. за внесени от партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
 9. удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1265 от 14.09.2016 г. за внесени от партия „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪюЗ“ финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
 10. удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1265 от 14.09.2016 г. за внесени от партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
 11. Банкова референция с изх. № 0816-65-010411 от „УниКредит Булбанк“ АД за открита банкова сметка на името на партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“, която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“.
 12. Пълномощно от представляващите коалицията в полза на Найден Маринов Зеленогорски Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов, Пламен Величков Кръстев и Емил Ивов Мачиков.
 13. Пълномощно от Найден Маринов Зеленогорски Борислав Райчов Миланов, Билгин Реджебов Якубов, Пламен Величков Кръстев и Емил Ивов Мачиков в полза на Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова.

Коалицията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 2039-МИ от 09.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян и за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в частичните избори за кмет на район „Младост“, Столична община, за кмет на кметство Грохотно, община Девин, област Смолян и за кмет на кметство Друмево, община Шумен, област Шумен, насрочени на 6 ноември 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е КОАЛИЦИЯ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3654-МИ/

Календар

Решения

 • № 793-ПВР/НС / 23.10.2021

  относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

 • № 792-ПВР/НС / 23.10.2021

  относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • № 791-ПВР/НС / 23.10.2021

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 780-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 • всички решения