Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 364-ЕП
София, 13 май 2014

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ по повод агитационен клип, излъчен по Нова телевизия на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ АД

Постъпил е сигнал от СЕМ с вх. № ЕП-20-296 от 12.05.2014 г., в който се сигнализира, че по Нова телевизия е излъчен клип на 11.05.2014 г. на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг груп" АД в предаването „Всяка неделя".Централната избирателна комисия изгледа записа на клипа и установи следното:
В разговор на водещия Кеворк Кеворкян с две кандидатки за членове на Европейския парламент от Република България и след приключване на разговора с тях водещият предлага и пуска част от клип клип. В действителност записът с излъчената част от агитационен клип е без обозначение за платено съдържание.
Съгласно изискването на чл. 179 от ИК при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен. Текстът е във връзка с чл. 191, 194, 198 от Изборния кодекс. Член 194, ал. 1 от ИК постановява, че във време на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партии, коалиции и инициативни комитети. Член 198 от своя страна предвижда също така, че може да се използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
За Централната избирателна комисия остава открит въпроса платена или безплатна форма е използвана при излъчването на този агитационен клип, както и дали водещият на предаването „Всяка неделя" е решил по собствена преценка да го излъчи в предаването си след края на разговора с двете кандидатки.
Ето защо поради гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23, чл. 179, чл. 191, чл. 194, чл. 198 и § 1, т. 17 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение по сигнала на СЕМ по повод агитационен клип, излъчен по Нова телевизия на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп" АД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения