Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 364-ЕП
София, 13 май 2014 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ по повод агитационен клип, излъчен по Нова телевизия на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ АД

Постъпил е сигнал от СЕМ с вх. № ЕП-20-296 от 12.05.2014 г., в който се сигнализира, че по Нова телевизия е излъчен клип на 11.05.2014 г. на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг груп" АД в предаването „Всяка неделя".Централната избирателна комисия изгледа записа на клипа и установи следното:
В разговор на водещия Кеворк Кеворкян с две кандидатки за членове на Европейския парламент от Република България и след приключване на разговора с тях водещият предлага и пуска част от клип клип. В действителност записът с излъчената част от агитационен клип е без обозначение за платено съдържание.
Съгласно изискването на чл. 179 от ИК при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен. Текстът е във връзка с чл. 191, 194, 198 от Изборния кодекс. Член 194, ал. 1 от ИК постановява, че във време на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партии, коалиции и инициативни комитети. Член 198 от своя страна предвижда също така, че може да се използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
За Централната избирателна комисия остава открит въпроса платена или безплатна форма е използвана при излъчването на този агитационен клип, както и дали водещият на предаването „Всяка неделя" е решил по собствена преценка да го излъчи в предаването си след края на разговора с двете кандидатки.
Ето защо поради гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23, чл. 179, чл. 191, чл. 194, чл. 198 и § 1, т. 17 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение по сигнала на СЕМ по повод агитационен клип, излъчен по Нова телевизия на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп" АД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1595-НС / 06.02.2023

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1594-НС / 06.02.2023

    относно: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии, коалиции и независими кандидати за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1593-НС / 06.02.2023

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения