Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 362-ЕП
София, 13 май 2014

ОТНОСНО: допълване на Решение № 25-ЕП от 28 март 2014 г. за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допълва Решение № 25-ЕП от 28 март 2014 г. за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. по следния начин:

1. В раздел II, т. 4, след думата „представителства" се добавя: „или оправомощено от него длъжностно лице".

2. В раздел ІІ в т. 4 се създава буква „в" със следното съдържание:

„в) сканиран акт за оправомощаване на длъжностно лице в случаите, когато документите се изпращат от оправомощено от ръководителя на дипломатическото или консулско представителство длъжностно лице".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

25-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения