Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3540-ПВР
София, 19 септември 2016 г.

ОТНОСНО: приемане на правила за провеждане на експериментално машинно преброяване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание § 11 от Преходните и заключителните разпоредби от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема правила за провеждане на експериментално машинно преброяване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г., съгласно приложението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3919-ПВР/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения