Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 354-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Омуртаг, област Търговище, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-97 10.08.2011 г. от кмета на община Омуртаг, област Търговище, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Омуртаг.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Омуртаг.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Омуртаг, област Търговище, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стефка Маринова Петрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Атанас Цветанов Димитров

 

СЕКРЕТАР:

Красимир Петков Пейков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мина Илиева Илиева

 

 

Тодорка Димитрова Димитрова

 

 

Златинка Тодорова Стаменова

 

 

Сибила Ивалинова Захариева

 

 

Маргарита Калчева Ганева

 

 

Иванка Гочева Вълчанова

 

 

Любчо Велинов Максимов

 

 

Радка Йорданова Рашева

 

 

Петко Тончев Найденов

 

 

Алберт Адалбертов Бутрев

 

 

Мехмед Гюлбахаров Мюляимов

 

 

Халиме Ахмедова Адемова

 

 

Йовчо Георгиев Велинов

 

 

Юлиан Йорданов Младенов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения