Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3520-НР
София, 16 септември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на технически грешки в Приложение № 71-НР към Решение № 3488-НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на технически грешки в Приложение № 71-НР към Решение № 3488-НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

– в т. 6.3., буква „в“, текстът „брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса“ да се чете „брой бюлетини без отбелязан отговор, с отбелязани и двата отговора на въпроса или бюлетини, в които не може еднозначно да бъде определен отговора на въпроса“;

– в контролата след т. 6.3. текстът „За всеки един от въпросите 5.1., 5.2. и 5.3.: Сумата от числата по букви „а“, „б“ и „в“ и числото по т. 6 трябва да е равно на числото по т. 3“ да се чете: „За всеки един от въпросите 6.1., 6.2. и 6.3.: Сумата от числата по букви „а“, „б“ и „в“ и числото по т. 7 трябва да е равно на числото по т. 3“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3488-НР/

3531-НР/

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения