Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 350-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ракитово, област Пазарджик, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-208 от 12.08.2011 г. от кмета на община Ракитово, област Пазарджик, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 10.08.2011г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Ракитово, както и за председател  и зам.-председател на комисията.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за  секретар на ОИК в община Ракитово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ракитово, област Пазарджик, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Катя Аврамова Колева-Дузова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Антонова Арабова

 

СЕКРЕТАР:

Магдалена Василева Гатева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Костадинка Георгиева Янева

 

 

Ангел Кирилов Русков

 

 

Ана Николова Вандева

 

 

Искра Миранова Горанова

 

 

Соня Христова Сестримска

 

 

Надежда Симеонова Тодорова

 

 

Петя Живкова Ташева

 

 

Елена Георгиева Божанова-Гърданова

 

 

Марияна Велева Стоилова

 

 

Ели Кочова Трендафилова

 

 

Емилия Алексиева Радкова

 

 

Али Ахмедов Трончев

 

 

Елена Христова Попчева

 

 

Юлия Емилова Раданова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения