Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3486-ПВР
София, 13 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Веселин Найденов Марешки и независим кандидат за вицепрезидент Петър Живков Петров в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Петър Живков Петров

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Петър Живков Петров, заведено под № 2 в регистъра на инициативните комитети в ЦИК, за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за президент и Петър Живков Петров за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г. Заявлението е подписано от 28 избиратели, в състав: Пламен Трифонов Христов, Атанас Петров Атанасов, Николай Наков Наков, Наталия Руменова Иванова-Папазян, Каприел Харутюнов Папазян, Стелияна Ивайлова Иванова, Боряна Любенова Георгиева, Елизабет Валентинова Зайончковска, Вихрен Иванов Бухов, Недко Петков Жечев, Наталия Велева Тодорова, Елка Василева Кукова-Нешева, Гергана Желязкова Стефанова, Кръстина Николова Таскова, Мария Красимирова Вълчева, Мария Йорданова Митева, Владимир Иванов Александров, Боян Йорданов Кулев, Петя Тодоринова Диковска, Деница Йорданова Катронска, Цветелина Стоянова Лучкова, Биляна Василева Маринова, Наталия Вълчева Петрова, Димитричка Василева Атанасова, Виктория Мирославова Енева, Деница Любомирова Нешева, Валентина Венелинова Костадинова и Константин Енчев Янков.

Към заявлението са приложени:

 1. протокол – решение за създаване на инициативния комитет от 8 септември 2016 г. за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за президент и Петър Живков Петров за независим кандидат за вицепрезидент на републиката и за определяне на лицето, което ще представлява инициативния комитет, а именно Пламен Трифонов Христов;
 2. нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 28 броя;
 3. декларация – Приложение № 61-ПВР от изборните книжа, подписана от всеки член на инициативния комитет – 28 броя;
 4. банков документ по чл. 129, ал. 1 от ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;
 5. удостоверение за новооткрита банкова сметка изх. № 2496/10.09.2016 г., издадено от „Юробанк България“ АД – гр. Плевен – Център, по която ще се обслужва предизборната кампания;
 6. списък с имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания;
 7. обяснителна записка и информация за регистрация като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

Налице са изискванията на чл. 151 – 154 от Изборния кодекс и Решение № 3440-ПВР от 1 септември 2016 г. на ЦИК за регистрация инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Веселин Найденов Марешки и независим кандидат за вицепрезидент Петър Живков Петров в изборите на 6 ноември 2016 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Пламен Трифонов Христов
2. Атанас Петров Атанасов
3. Николай Наков Наков
4. Наталия Руменова Иванова-Папазян
5. Каприел Харутюнов Папазян
6. Стелияна Ивайлова Иванова
7. Боряна Любенова Георгиева
8. Елизабет Валентинова Зайончковска
9. Вихрен Иванов Бухов
10. Недко Петков Жечев
11. Наталия Велева Тодорова
12. Елка Василева Кукова-Нешева
13. Гергана Желязкова Стефанова
14 Кръстина Николова Таскова
15. Мария Красимирова Вълчева
16. Мария Йорданова Митева
17. Владимир Иванов Александров
18. Боян Йорданов Кулев
19. Петя Тодоринова Диковска
20. Деница Йорданова Катронска
21. Цветелина Стоянова Лучкова
22. Биляна Василева Маринова
23. Наталия Вълчева Петрова
24. Димитричка Василева Атанасова
25. Виктория Мирославова Енева
26. Деница Любомирова Нешева
27. Валентина Венелинова Костадинова
28. Константин Енчев Янков

за издигане на Веселин Найденов Марешки за независим кандидат за президент и Петър Живков Петров за независим кандидат за вицепрезидент в изборите на 6 ноември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3489-ПВР/

Календар

Решения

 • № 1856-НС / 30.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1855-НС / 30.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1854-НС / 30.03.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения