Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 347-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Николаево, област Стара Загора, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-203  от 12.08.2011 г. от кмета на община Николаево, област Стара Загора, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 10.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Николаево.

Не е постигнато съгласие по предложенията за зам.-председател на ОИК в община Николаево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Николаево, област Стара Загора, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дечко Генчев Дечков

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Веселин Димитров Видолов

 

СЕКРЕТАР:

Златка Стоилова Пенчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Стефка Койчева Бъчварова

 

 

Таня Иванова Костадинова

 

 

Христина Христова Колева

 

 

Марияна Боянова Такворова

 

 

Мария Славова Андреева

 

 

Радка Василева Бъчварова

 

 

Марийка Димитрова Шопова-Панчева

 

 

Янка Петкова Величкова

 

 

Стефка Нинова Навущанова

 

 

Анета Георгиева Нейчева

 

 

Васка Радкова Колева

 

 

Пенка Петрова Димитрова

 

 

Йовелина Миткова Петкова

 

 

Николина Ненова Петрова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения