Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3469-ПВР/НР
София, 10 септември 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3460-ПВР/НР от 9 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 3460-ПВР/НР от 9 септември 2016 г. на ЦИК, като т. 17 на раздел VІІ да се чете, както следва:

„17. По време на гласуването в изборното помещение може да присъстват само застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети – при спазване изискванията на чл. 117, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от ИК, наблюдатели – при спазване изискването на чл. 114, ал. 2 от ИК, и представители на средствата за масово осведомяване.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3460-ПВР/НР/

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения