Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 344-МИ
София, 28 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефан Илианов Делиов, в качеството му на кандидат за кмет на община Благоевград от коалиция „Ние, Гражданите“ за допуснато нарушение на чл. 176, чл. 179 и чл. 198, ал. 2 от Изборния кодекс

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ЧМИ-22-4 от 26.06.2021 г. от Стефан Илианов Делиов, в качеството му на кандидат за кмет на община Благоевград от коалиция „Ние, Гражданите“ за допуснато нарушение на чл. 176, чл. 179 и чл. 198, ал. 2 от Изборния кодекс, от доставчика на медийни услуги „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООД“.

С жалбата се твърди, че в излъчен репортаж на 25.06.2021 г. в централната емисия от 19.00 ч. на Нова телевизия е извършено нарушение като са показани само трима от кандидатите за кмет на община Благоевград и по този начин жалбоподателят е дискриминиран спрямо останалите кандидати, като според него се внушава на избирателите, че само тези кандидати се явяват основните претенденти за кмет на общината. Жалбоподателят твърди, че е налице дискриминация, тъй като съгласно чл. 176 от Изборния кодекс кандидатите от партиите, коалициите и инициативните комитети имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

Жалбоподателят смята, че в излъчения репортаж е налице нарушение на чл. 179 ИК, тъй като в него не е упоменато, че става дума за платено съдържание, както и че има също така извършено нарушение на чл. 198, ал. 2 ИК.

Прилага линк към репортажа от централната емисия на Нова телевизия, излъчена на 25.06.2021 г.

След като се запозна с посочения материал Централната избирателна комисия установи, че жалбата е допустима, като е подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес предвид качеството му на кандидат за кмет на община Благоевград, а по същество я намира за неоснователна по следните съображения:

Не може да бъде установено нарушаване на изискванията на посочените разпоредби на Изборния кодекс от жалбоподателя, тъй като от негова страна не са приложени никакви доказателства в подкрепа на твърденията му. Също така от излъчения материал не може да бъдат направени изводи за извършени нарушения по съответните разпоредби на Изборния кодекс. Не се установяват и нарушения на правилата за провеждане на агитация в рамките на предизборната кампания, нито че се правят внушения в полза на един или друг кандидат на партия, коалиция или инициативен комитет по смисъла на чл. 198 ИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Стефан Илианов Делиов, в качеството му на кандидат за кмет на община Благоевград от коалиция „Ние, Гражданите“ за допуснато нарушение на чл. 176, чл. 179 и чл. 198, ал. 2 от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения