Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3437-МИ/НР
София, 31 август 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3435-МИ/НР от 30 август 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 3435-МИ/НР от 30 август 2016 г. на ЦИК, като в диспозитива на решението името на председателя да се чете „Снежана Александрова Спасова“ вместо Стежана Александрова Спасова.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3435-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения