Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3437-МИ/НР
София, 31 август 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3435-МИ/НР от 30 август 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 3435-МИ/НР от 30 август 2016 г. на ЦИК, като в диспозитива на решението името на председателя да се чете „Снежана Александрова Спасова“ вместо Стежана Александрова Спасова.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3435-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения