Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 343-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Несебър, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-128 от 11.08.2011 г. от кмета на община Несебър, област Бургас, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Несебър.

Не е постигнато съгласие по направените предложения за ръководство на ОИК в община Несебър, като всяка от участвалата в консултациите политическа партия и коалиция от партии са представили мотиви за своето несъгласие.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Несебър, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елица Петрова Моева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йордан Раев Раев

 

СЕКРЕТАР:

Йоана Славчева Гиздова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Петров Петрохански

 

 

Екатерина Евгениева Ненова

 

 

Гергана Атанасова Пределиева

 

 

Александър Стоилов Александров

 

 

Ася Христова Сотирова

 

 

Стоянка Чанева Димова

 

 

Иво Веселинов Цанев

 

 

Десислава Николова Николова

 

 

Георги Христов Когелов

 

 

Фатме Юсуф Чолак,

 

 

Христо Павлов Павлов

 

 

Хатидже Алиева Исмаилова

 

 

Георги Янков Георгиев

 

 

Светослава Димитрова Наумова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения