Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 338-НС
София, 27 юни 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 43-НС от 20 май 2021 г. относно назначаване на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поще с вх. № НС-15-508 от 26.06.2021 г. е получено писмо от РИК 16 – Пловдив, за допусната техническа грешка при изписване ЕГН на члена на ОИК Райна Емилова Бонева, която следва да бъде отстранена

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка в Решение № 43-НС от 20 май 2021 г. на ЦИК, като ЕГН на Райна Емилова Бонева – член на РИК, вместо „ЕГН …“ да се чете „ЕГН ...“.

Анулира издаденото удостоверение № 13/22.05.2021 г. и издава ново с вярното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

43-НС/

Календар

Решения

  • № 1083-МИ / 25.01.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Поляците, община Дългопол, област Варна

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения