Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3373-МИ
София, 16 август 2016 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите и коалициите от ЦИК в бюлетините за гласуване в нови и частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 21 и чл. 423 на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи правила

 1. Централната избирателна комисия провежда жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване в нови и частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.
 2. Жребият е общ за нови и частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.
 3. Изтегленият от ЦИК при общия жребий номер важи за новите и частични избори за кмет. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за кмет срещу наименованието на избраната при жребия партия и коалиция.
 4. В жребия участват партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в нови и частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.
 5. При идентичност на партиите и коалициите, регистрирали кандидати в нови и частични избори за кмет в ОИК, същите имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати.
 6. Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в нови или частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г., в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.
 7. Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в нови или частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г., следват номерата на партиите и коалициите определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията им в ОИК.
 8. На местна коалиция и на инициативен комитет, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, в бюлетината за съответния вид избор не се оставя празен ред.

Процедура за теглене на жребий

 1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК и без плик с името на председателя й.

Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.

 1. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в нови и/или частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г. Наименованията на партиите и коалициите се изписват както са посочени в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината.

Кутията се обозначава с надпис: „Партии и коалиции”.

 1. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в нови и/или частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.

Кутията се обозначава с надпис: „Номера“.

 1. Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.
 2. Първият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана за участие в нови и/или частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.
 3. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за нови и/или частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.
 4. Процедурата по т. 12–14 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в нови и/или частични избори за кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г. с указ на президента на републиката, обнародван след 26 май 2016 г.

Резултат от жребия и обявяване

 1. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 от ИК и Решение № 4 от 21 март 2014 г. на ЦИК.
 2. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, регистрираните от тях кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.
 3. Тегленето на жребия ще се проведе на 30 август 2016 г. от 10,30 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала “Света София”.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1263-НС / 12.08.2022

  относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1262-НС / 12.08.2022

  относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1261-НС / 12.08.2022

  относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения