Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 336-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Доспат, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Доспат, област Смолян, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-283 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Доспат.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Доспат, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мирослав Елтимиров Архипов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Пейо Евтимов Горов

 

СЕКРЕТАР:

Красимир Евтимов Горов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Емилия Руменова Рашинова

 

 

Искра Недкова Емилова

 

 

Красимир Руменов Ферев

 

 

Емил Златков Пържанов

 

 

Светлин Севдалинов Бърчинков

 

 

Милен Дамянов Танев

 

 

Анелия Недкова Пържанова

 

 

Бойко Деянов Моллов

 

 

Емил Велинов Младенов

 

 

Али Рафатов Заимов

 

 

Фикри Шабанов Хърлов

 

 

Лидия Велинова Димитрова

 

 

Боян Руменов Бумбов

 

 

Велин Лилков Плявов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения