Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3358-МИ
София, 11 август 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 3346-МИ от 5 август 2016 г. на ЦИК, като в мотивната част на решението вместо „ДВ, бр. 36/29.05.2016 г.“ да се чете: ДВ, бр. 39/26.05.2016 г.“

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3346-МИ/

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения