Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3346-МИ
София, 5 август 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК, допълнено с Решение № 1961-МИ от 7 септември 2015 г. на ЦИК

С оглед приетите изменения и допълнения на Изборния кодекс, обн., ДВ, бр. 36/29.05.2016 г. и ДВ, бр. 57/22.07.2016 г. и на основание чл. 6, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Утвърждава нови образци на изборни книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове – 18 на брой, с номера: 16А-МИ, 33А-МИ, 44А-МИ, 45А-МИ, 46А-МИ, 58А-МИ, 59А-МИ, 81А-МИ-х-ОС, 82А-МИ-х-К, 83А-МИ-х-ОС, 84А-МИ-х-К, 91А-МИ, 92А-МИ, 93А-МИ, 94А-МИ, 95А-МИ, № 98-МИ и № 99-МИ, съгласно приложението.

ІІ. Изменя образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК – 9 на брой, с номера: 20-МИ, 21-МИ, 22-МИ, 25-МИ, 26-МИ, 62-МИ, 65-МИ, 68-МИ и 69-МИ, съгласно приложението.

ІІІ. Отменя образци на изборни книжа №№: 63-МИ и 64-МИ, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК.

ІV. При произвеждане на новите и частичните избори за общински съветници и кметове, насрочени на 2 октомври 2016 г., се прилагат следните образци на изборни книжа:

1. За насрочените с укази на президента на републиката нови и частични избори, обн., ДВ, бр. № 34/03.05.2016 г. и ДВ, бр. № 36/13.05.2016 г. се прилагат образците на изборните книжа, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. на ЦИК, допълнено с Решение № 1961-МИ от 7 септември 2015 г., утвърдените с това решение нови образци на изборни книжа № 98-МИ и 99-МИ и изменените с т. ІІ от това решение образци на изборни книжа.

2. За насрочените нови и частични избори с укази на президента на републиката, обнародвани след 26 май 2016 г., се прилагат:

- образците на изборни книжа, утвърдени с т. І от това решение;

- образците на изборни книжа, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г., изменени с т. ІІ от това решение с изключение на приложения с номера: 16-МИ, 33-МИ, 44-МИ, 45-МИ, 46-МИ, 58-МИ, 59-МИ, 81-МИ-х-ОС, 82-МИ-х-К, 83-МИ-х-ОС, 84-МИ-х-К, 91-МИ, 92-МИ, 93-МИ, 94-МИ и 95-МИ, и образците на изборни книжа, допълнени с Решение № 1961-МИ от 7 септември 2015 г. на ЦИК

Решението се обнародва в „Държавен вестник”.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3358-МИ/

3662-МИ/

4180-МИ/

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения