Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3342-МИ
София, 4 август 2016 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в нови избори за общински съветници и нови и частични избори за кметове, за които указа на президента на републиката за насрочването им е обнародван след 26 май 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 133, ал. 2, т. 5, чл. 135, чл. 140, ал. 3, т. 6 и чл. 142 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в новите избори за общински съветници и новите и частични избори за кметове, за които указа на президента на републиката за насрочването им е обнародван след 26 май 2016 г., Централната избирателна комисия (ЦИК) предава същия, ведно с техническия носител, съдържащ списъка в структуриран електронен вид, на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка. Проверките на списъците следват реда на вписването на партиите/коалициите, които ги представят, в регистъра на ЦИК.

2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред упълномощени от партията или коалицията лица и обхваща:

- за българските граждани – име и ЕГН, постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата шест месеца преди изборния ден;

- за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България – имената, личния номер, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него.

3. При установяване на 2500 коректни записа, при извършване на проверката, ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

4. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

4.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

- наименование на политическата партия/коалиция;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- броя на листовете на списъка;

- заявения брой от партия/коалиция избиратели, вписани в списъка.

4.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- броя на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- брой некоректни ЕГН;

- брой некоректни ЛН;

- брой несъответствия между ЛН и имена;

- брой повторени записи в списъка;

- брой лица, участвали в предходни списъци за същия вид избор;

- брой неверни и непълни имена;

- брой несъответствия между имената и номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация в него;

- брой саморъчни подписи на избиратели неположени пред упълномощено пред партията/коалицията лице;

- общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:

* лица, ненавършили 18-години към изборния ден включително;

* лица, поставени под запрещение;

* лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

* лица без постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата шест месеца преди изборния ден.

4.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

4.4. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката не по-късно от 42 дни преди изборния ден за новите избори и не по-късно от 32 дни преди изборния ден за частичните избори.

5. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списъците по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 42 дни преди изборния ден за новите избори и в срок до 32 преди изборния ден за частичните избори. При поискване от партия или коалиция, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове, Централната избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат на представеният от партията/коалицията списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения