Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3336-МИ
София, 04.08.2016

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково

Общинската избирателна комисия – Хасково, област Хасково, с писмо вх. № МИ-15-876/22.07.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 431-МИ от 12.07.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на кмета на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково, Стойчо Стоянов Стоев.

Към уведомлението са приложени: заверени копия от решения № 431 от 12.07.2016 г. и № 435-МИ от 20.07.2016 г. на ОИК – Хасково.

След извършване на служебна проверка в ГД „ГРАО“ ЦИК е констатирала, че кметство Криво поле, община Хасково, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Хасково, област Хасково, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Криво поле, община Хасково, област Хасково.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 04.08.2016 в 22:48 часа

Календар

Решения

  • № 1135-МИ / 18.09.2019

    относно: поправка на техническа грешка на Решение № 915-МИ от 30 август 2019 г. на ЦИК, относно назначаване на Общинската избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1134-МИ / 18.09.2019

    относно: промяна в състава на ОИК – Оряхово, област

  • № 1133-МИ / 18.09.2019

    относно: жалба от ПП „МИР“, представлявана от Симеон Славчев Славчев, срещу Решение № 28-МИ от 16.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Стамболийски, област Пловдив

  • всички решения