Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3331-МИ
София, 2 август 2016 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в т. 7 на Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК, както следва:

„За насрочените нови избори за общински съветници и кметове на 2 октомври 2016 г. членовете на ОИК получават месечно възнаграждение по т. 1 за времето от 12 август 2016 г. (50 дни) до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите за съответното населено място.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3324-МИ/

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения