Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3331-МИ
София, 02.08.2016

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в т. 7 на Решение № 3324-МИ от 26 юли 2016 г. на ЦИК, както следва:

„За насрочените нови избори за общински съветници и кметове на 2 октомври 2016 г. членовете на ОИК получават месечно възнаграждение по т. 1 за времето от 12 август 2016 г. (50 дни) до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите за съответното населено място.“

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3324-МИ/

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения