Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 333-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Перущица, област Пловдив, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Перущица, област Пловдив, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-281 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Перущица.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Перущица, област Пловдив, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Върбинка Рангелова Андреева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Милена Цекова Тенчева

 

СЕКРЕТАР:

Магдалена Викентиева Малинчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Силвия Васкова Стоянова

 

 

Николина Георгиева Вълкова

 

 

Стоян Йорданов Гроицов

 

 

Величка Максимова Велчева

 

 

Мария Захариева Кръстанова

 

 

Димитрийка Цветанова Милушева

 

 

Елица Иванова Данева

 

 

Ирина Вихрова Мишева

 

 

Кирил Власев Каймаканов

 

 

Снежана Русенова Чинчийкова

 

 

Карамфилка Димитрова Димитрова

 

 

Йорданка Стефанова Витанова

 

 

Иван Софронов Костов

 

 

Иван Димитров Гинчев

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения