Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3300-МИ
София, 15 май 2024 г.

ОТНОСНО: допускане на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за кметове на 23 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление от коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“, представлявана от Петър Стефанов Москов и Вили Младенов Лилков – поотделно, подписано от М. Р. П.  – упълномощено лице, заведено под № 5 на 7 май 2024 г. в регистъра на коалициите, за участие в частичните избори за кметове на 23 юни 2024 г.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: СИНЯ БЪЛГАРИЯ.

Към заявлението са приложени необходимите документи, в това число и удостоверения за актуално състояние на участващите в коалицията партии.

Към преписката са приложени удостоверения, че партиите, учасващи в коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ са представили пред Сметната палата финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: СИНЯ БЪЛГАРИЯ

Коалицията е регистрирана в ЦИК с Решение № 3266-МИ от 08.05.2024 г. за участие в нови избори за общински съветници и за кметове  на 23 юни 2024 г.

Налице са законовите изисквания Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК за допускане на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Подгоре, община Макреш, област Видин, за кмет на кметство Прибой, община Радомир, област Перник, за кмет на кметство Крета, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград, за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Люлин, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Рельово, община Самоков, област Софийска, за кмет на кметство Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, за кмет на кметство Голямо Градище, община Опака, област Търговище, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Студена, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград, за кмет на кметство Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, за кмет на кметство Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново, насрочени на 23 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

  

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори за за кмет на кметство Подгоре, община Макреш, област Видин, за кмет на кметство Прибой, община Радомир, област Перник, за кмет на кметство Крета, община Мездра, област Враца, за кмет на кметство Баня, община Несебър, област Бургас, за кмет на кметство Тръбач, община Лозница, област Разград, за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Люлин, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Рельово, община Самоков, област Софийска, за кмет на кметство Теплен, община Хаджидимово, област Благоевград, за кмет на кметство Голямо Градище, община Опака, област Търговище, за кмет на кметство Богданов дол, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Студена, община Перник, област Перник, за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, за кмет на кметство Брежани, община Симитли, област Благоевград, за кмет на кметство Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил, за кмет на кметство Бяла река, община Сухиндол, област Велико Търново, насрочени на 23 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: СИНЯ БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения