Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 330-ПВР/МИ
София, 10 май 2014 г.

ОТНОСНО: промени в ОИК – Русе, област Русе

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-37/10.05.2014 г. от ОИК - Русе, към което са приложени предложения от ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България" и ПП „ДПС" за извършване на промени в състава на ОИК - Русе. Пламен Дулчев Нунев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" в област Русе, предлага на местата на Йордан Венелинов Димитров, Ася Пламенова Кутова, Петя Евгениева Любомирова и Анна Михайлова Василева да бъдат назначени Людмил Владимиров Бъчваров, Юлий Веселинов Петров, Теодора Найденова Мицова-Божанкова и Николай Иванов Братованов.

Към предложението са приложени: заявления от Йордан Венелинов Димитров, Ася Пламенова Кутова, Петя Евгениева Любомирова и Анна Михайлова Василева за освобождаването им като членове на ОИК - Русе; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; декларации по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 от ИК; копие от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Людмил Владимиров Бъчваров, Юлий Веселинов Петров, Теодора Найденова Мицова-Божанкова и Николай Иванов Братованов.

Ферихан Илиязова Ахмедова - областен председател на ПП „ДПС" в област Русе предлага на мястото на Билгин Себайдинов Османов да бъде назначена Севил Веждетова Караманова.

Към предложението е приложено: заявление от Билгин Себайдинов Османов за освобождаването му като член на ОИК - Русе; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.) - приложение към Решение № 30 от 18.07.2011 г. във връзка с Решение № 2939-МИ от 20.03.2014 г.; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Севил Веждетова Караманова, заверено копие от пълномощно.

Божидар Иванов Йотов - пълномощник на КП „Коалиция за България" предлага на мястото на Екатерина Василева Заякова да бъде назначена Светлана Василева Стефанова.

Към предложението е приложено: заявление от Екатерина Василева Заякова за освобождаването й като член на ОИК- Русе; декларация по чл. Чл.65, ал.1 и чл.66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Светлана Василева Стефанова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като членове на ОИК - Русе:

Йордан Венелинов Димитров
Ася Пламенова Кутова
Петя Евгениева Любомирова
Анна Михайлова Василева
Билгин Себайдинов Османов
Екатерина Василева Заякова

и анулира издадените им удостоверения.

 

НАЗНАЧАВА за членове на ОИК - Русе:

Людмил Владимиров Бъчваров
Юлий Веселинов Петров
Теодора Найденова Мицова-Божанкова
Николай Иванов Братованов
Севил Веждетова Караманова
Светлана Василева Стефанова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

343-ПВР/МИ/

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения