Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 330-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Кайнарджа, област Силистра, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Кайнарджа, област Силистра, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-284 от 15.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Кайнарджа.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Кайнарджа, област Силистра, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Стефанов Антонов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Гюнайдън Алил Реджеб

 

СЕКРЕТАР:

Иванка Стефанова Маринова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Георги Стойков Георгиев

 

 

Йорданка Иванова Йорданова

 

 

Атидже Мехмед Онбаши

 

 

Веселин Димитров Георгиев

 

 

Сезгюл Ибраил Осман

 

 

Петър Иванов Динков

 

 

Николай Георгиев Великов

 

 

Петър Иванов Петров

 

 

Невин Ведат Юсеин

 

 

Петър Драганов Йоргов

 

 

Метин Сабит Реджеб

 

 

Мария Неделчева Прахова

 

 

Валентин Ангелов Железов

 

 

Шефкед Менсеид Юсеин

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения