Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3298-МИ
София, 15 май 2024 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, насрочен на 23 юни 2024 г.

Постъпило е заявление от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, представлявана от Йордан Ангелов Нихризов, заведено под № 23 на 14 май 2024 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, насрочен на 23 юни 2024 г.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 09.05.2024 г. от СГС, VІ-13 състав, по ф.д. № 572/1990 г.

Партията е регистрирана в ЦИК с Решение № 2370-МИ от 12.09.2023 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към преписката е приложено удостоверение, че партията е представила финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадено от Сметната палата.

Изпълнени са законовите изисквания и условията на Решение № 2934-МИ от 11.01.2024 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, насрочен на 23 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в частичния избор за кмет на кметство Громшин, община Бойчиновци, област Монтана, насрочен на 23 юни 2024 г.

Наименованието на партията в бюлетината е БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения