Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 329-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Годеч, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Годеч, Софийска област, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-210 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Годеч.

При направената проверка се установи, че предложената Сашка Иванова Борисова за член на ОИК не е представила диплома за висше образование, поради което следва да бъде назначена Катя Петрова Трифонова, предложена от същата политическа сила.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Годеч, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Огнян Любенов Ненчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мариана Иванова Савова

 

СЕКРЕТАР:

Борис Сотиров Станков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Борис Йотов Иванов

 

 

Виолета Йорданова Сотирова

 

 

Ирена Руменова Николова

 

 

Галина Илиева Кирилова

 

 

Катя Петрова Трифонова

 

 

Ася Димитрова Георгиева

 

 

Младен Николов Илиев

 

 

Лора Василева Йорданова

 

 

Цветанка Петрова Евлогиева

 

 

Антоанета Василева Гергова

 

 

Мария Христова Телбизова

 

 

Тодор Димитров Тодоров

 

 

Диана Тодорова Михайлова

 

 

Йордан Иванов Йорданов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения