Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 329-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Годеч, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Годеч, Софийска област, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-210 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Годеч.

При направената проверка се установи, че предложената Сашка Иванова Борисова за член на ОИК не е представила диплома за висше образование, поради което следва да бъде назначена Катя Петрова Трифонова, предложена от същата политическа сила.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Годеч, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Огнян Любенов Ненчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мариана Иванова Савова

 

СЕКРЕТАР:

Борис Сотиров Станков

 

ЧЛЕНОВЕ:

Борис Йотов Иванов

 

 

Виолета Йорданова Сотирова

 

 

Ирена Руменова Николова

 

 

Галина Илиева Кирилова

 

 

Катя Петрова Трифонова

 

 

Ася Димитрова Георгиева

 

 

Младен Николов Илиев

 

 

Лора Василева Йорданова

 

 

Цветанка Петрова Евлогиева

 

 

Антоанета Василева Гергова

 

 

Мария Христова Телбизова

 

 

Тодор Димитров Тодоров

 

 

Диана Тодорова Михайлова

 

 

Йордан Иванов Йорданов

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения