Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 328-ПВР/МИ
София, 16 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Велико Търново, област Велико Търново, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Велико Търново, област Велико Търново, от 10.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-132 от 11.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Велико Търново.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Велико Търново, област Велико Търново, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Стефанова Йонкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Илияна Кирилова Димова

 

СЕКРЕТАР:

Йордан Георгиев Петров

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мая Атанасова Янкова

 

 

Филип Стаханов Ангелов

 

 

Паскал Паскалев Паскалев

 

 

Доброслава Димитрова Керекова-

Григорова

 

 

Димитър Димитров Александров

 

 

Стойко Димов Стойков

 

 

Борислав Иванов Николов

 

 

Ирена Петкова Стасинопулу

 

 

Йорданка Владимирова Христова

 

 

Айлен Мелейдинова Йорданова

 

 

Ана Никова Зангова

 

 

Милен Христов Павлов

 

 

Малина Иванова Николова-

Янчева

 

 

Кремена Веселинова Ванкова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения