Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3240-МИ
София, 25 май 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище

Общинската избирателна комисия – Попово, област Търговище, с писмо вх. № МИ-15-711 от 20.05.2016 г. и решение № 366-МИ от 18.05.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 362-МИ от 12.02.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 и 8 от ЗМСМА предсрочно е прекратила пълномощията на Красимир Иванов Андреев – кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище, поради това, че в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати не е изпълнил задължението си по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.

Към писмото са приложени: решение № 362-МИ от 12.02.2016 г. на ОИК – Попово, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство Баба Тонка; решение № 366-МИ от 18.05.2016 г. на ОИК – Попово; решение № 28 от 07.03.2016 г. по адм.д. № 36/2016 г. на Административен съд – гр. Търговище; решение № 5815 от 17.05.2016 г. по адм.д. № 4420/2016 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение.

След като разгледа представените документи и установи, че решението на ОИК – Попово, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Баба Тонка е влязло в сила, Централната избирателна комисия приема, че Общинската избирателна комисия – Попово, област Търговище, е представила в срок необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 2972-МИ от 1 декември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения