Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 324-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Царево, област Бургас, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-29 от 08.08.2011 г. от кмета на община Царево, област Бургас, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 26.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Царево.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Царево.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Царево, област Бургас, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Георги Янчев Николов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Мария Никилова Велчева

 

СЕКРЕТАР:

Таня Димова Фешева-Чавдарова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Тодорова Гърланова-Александрова

 

 

Събка Коева Георгиева

 

 

Добрин Рачев Стоянов

 

 

Анна Ничкова Койчева

 

 

Гергана Георгиева Иванова

 

 

Рейхан Рафедов Балджиев

 

 

Евтим Киряков Евтимов

 

 

Калинка Алексиева Янкова

 

 

Донка Георгиева Туркеджиева

 

 

Светлана Николаева Мицик

 

 

Дафинка Василева Тигарова

 

 

Мариана Димитрова Димитрова

 

 

Милена Григорова Димитрова

 

 

Теодора Димитрова Ненова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения