Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3209-МИ
София, 26 април 2016 г.

ОТНОСНО: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на Интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите нови избори за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, за кмет на кметство Идилево, община Севлиево, област Габрово, област Кърджали, за кмет на кметство Стояновци, община Роман, област Враца, за кмет на кметство Старо село, община Радомир, област Перник, за кмет на кметство Мъдрево, община Кубрат, област Разград и частични избори за кмет на кметство Срединка, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, за кмет на кметство Невестино, община Кърджали, за кмет на кметство Токачка, община Крумовград, за кмет на кметство Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Ауста, община Момчилград, област Кърджали на 5 юни 2016 г.

На основание чл. 456 във връзка с чл. 464 и чл. 468 от ИК и т. 5.2. на договор № 2/23.02.2016 г. за компютърна обработка в ИП към ОИК на произвежданите на 5 юни 2016 г. нови избори за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, за кмет на кметство Идилево, община Севлиево, област Габрово, област Кърджали, за кмет на кметство Стояновци, община Роман, област Враца, за кмет на кметство Старо село, община Радомир, област Перник, за кмет на кметство Мъдрево, община Кубрат, област Разград и частични избори за кмет на кметство Срединка, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, за кмет на кметство Невестино, община Кърджали, за кмет на кметство Токачка, община Крумовград, за кмет на кметство Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Ауста, община Момчилград на 5 юни 2016 г. и утвърдената с Приложение № 1 към договора офертна цена Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

1. Определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите нови избори за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, за кмет на кметство Идилево, община Севлиево, област Габрово, област Кърджали, за кмет на кметство Стояновци, община Роман, област Враца, за кмет на кметство Старо село, община Радомир, област Перник, за кмет на кметство Мъдрево, община Кубрат, област Разград и частични избори за кмет на кметство Срединка, община Кърджали, област Кърджали, за кмет на кметство Калейца, община Троян, област Ловеч, за кмет на кметство Невестино, община Кърджали, за кмет на кметство Токачка, община Крумовград, за кмет на кметство Горско Дюлево, община Момчилград, област Кърджали, за кмет на кметство Ауста, община Момчилград на първи тур на 5 юни 2016 г. както следва:

за ОИК

Кърджали, област Кърджали

864.00 лв. с ДДС

за ОИК

- Троян, област Ловеч

864.00 лв. с ДДС

за ОИК

Лозница, област Разград

864.00 лв. с ДДС

за ОИК

- Севлиево, област Габрово

864.00 лв. с ДДС

за ОИК

Крумовград, област Кърджали

864.00 лв. с ДДС

за ОИК

- Роман, област Враца

864.00 лв. с ДДС

за ОИК

Радомир, област Перник

864.00 лв. с ДДС

за ОИК

- Момчилград, област Кърджали

864.00 лв. с ДДС

за ОИК

Кубрат, област Разград

864.00 лв. с ДДС

2. При евентуално произвеждане на втори тур на изборите на 12 юни 2016 г. определя възнаграждението на преброителя за компютърната обработка в ИП към ОИК, публикуване на информацията на Интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от произвежданите нови или частични избори за втори тур както следва:

за ОИК

Кърджали, област Кърджали

294.00 лв. с ДДС

за ОИК

- Троян, област Ловеч

294.00 лв. с ДДС

за ОИК

Лозница, област Разград

294.00 лв. с ДДС

за ОИК

- Севлиево, област Габрово

294.00 лв. с ДДС

за ОИК

Крумовград, област Кърджали

294.00 лв. с ДДС

за ОИК

- Роман, област Враца

294.00 лв. с ДДС

за ОИК

Радомир, област Перник

294.00 лв. с ДДС

за ОИК

- Момчилград, област Кърджали

294.00 лв. с ДДС

за ОИК

Кубрат, област Разград

294.00 лв. с ДДС

3. Възнаграждението при произвеждане на нови избори е за сметка на държавния бюджет.

4. Възнаграждението при произвеждане на частични избори е за сметка на общинския бюджет.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения