Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 320-НС
София, 25 юни 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 286-НС от 23 юни 2021 г. за регистрация на наблюдатели от сдружение „Сдружение на роверите“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че са допуснати технически грешки при изписването на регистрираните под № 23 наблюдател Гергана Иванова, ЕГН …, вместо правилното име „Гергана Иванова Иванова“ и № 26 Мариела Стоянова, ЕГН …, вместо правилното име „Мариела Стоянова Стоянова“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправки в диспозитива на Решение № 286-НС от 23 юни 2021 г. на ЦИК, както следва:

- в списъка на наблюдатели под № 23 вместо Гергана Иванова, да се чете „Гергана Иванова Иванова“;

 - в списъка на наблюдатели под № 26 вместо Мариела Стоянова, да се чете „Мариела Стоянова Стоянова“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛНГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1289-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1288-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1287-НС / 16.08.2022

    относно: регистрация на партия „КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения