Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 320-НС
София, 25 юни 2021 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 286-НС от 23 юни 2021 г. за регистрация на наблюдатели от сдружение „Сдружение на роверите“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че са допуснати технически грешки при изписването на регистрираните под № 23 наблюдател Гергана Иванова, ЕГН …, вместо правилното име „Гергана Иванова Иванова“ и № 26 Мариела Стоянова, ЕГН …, вместо правилното име „Мариела Стоянова Стоянова“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправки в диспозитива на Решение № 286-НС от 23 юни 2021 г. на ЦИК, както следва:

- в списъка на наблюдатели под № 23 вместо Гергана Иванова, да се чете „Гергана Иванова Иванова“;

 - в списъка на наблюдатели под № 26 вместо Мариела Стоянова, да се чете „Мариела Стоянова Стоянова“.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛНГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения