Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 320-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ценово, област Русе, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-33 от 08.08.2011 г. от кмета на община Ценово, област Русе, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 29.07.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение броя на членовете на Общинската избирателна комисия в община Ценово.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател на ОИК в община Ценово.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ценово, област Русе, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петър Колев Петев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Кольо Великов Сидеров

 

СЕКРЕТАР:

Елка Григорова Атанасова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Людмила Георгиева Келлева

 

 

Сашо Андреев Ангелов

 

 

Ясен Георгиев Стоилов

 

 

Диана Владова Ангелова

 

 

Нели Николаева Маринова

 

 

Мая Георгиева Младенова

 

 

Бисерка Иванова Славева

 

 

Анита Димитрова Ангелова

 

 

Ваня Иванова Ламбева

 

 

Силвия Сидерова Цвяткова

 

 

Гюлтен Касимова Акифова

 

 

Гюлджанай Лютвиева Ахмедова

 

 

Милен Георгиев Минков

 

 

Катя Димитрова Монкова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения