Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3175-МИ
София, 12 април 2016 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Лиляч, община Невестино, област Кюстендил

Общинската избирателна комисия – Невестино, област Кюстендил, с писмо вх. № МИ-15-551/08.04.2016 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 154 от 25.03.2016 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА е прекратила предсрочно пълномощията на Михал Асенов Михалков – кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил.

Към уведомлението са приложени: решение № 155 от 02.04.2016 г. на ОИК – Невестино, протокол № 35/02.04.2016 г. на ОИК – Невестино.

Решението за прекратяване пълномощията на кмета на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил, не е обжалвано и е влязло в сила.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – община Невестино, област Кюстендил, е представила необходимите документи съгласно Изборния кодекс.

На основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Лиляч, община Невестино, област Кюстендил.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения