Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 309-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Димитровград, област Хасково, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-56 от 09.08.2011 г. от кмета на община Димитровград, област Хасково, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 01.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Силистра.

Не е постигнато съгласие по предложението за заместник-председател от квотата и за секретар на ОИК в община Димитровград.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Димитровград, област Хасково, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Вълчев Гавазов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Стамен Латунов Янев

 

СЕКРЕТАР:

Добромир Коев Якимов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Трендафилова Велчева

 

 

Ивелина Петрова Златева

 

 

Гергана Стефанова Кръстева

 

 

Николай Григоров Георгиев

 

 

Генчо Динков Генов

 

 

Живка Дешкова Ангелова

 

 

Мариела Господинова Делчева-Сестримска

 

 

Веселин Митев Тодоров

 

 

Красимир Господинов Колев

 

 

Десислава Николаева Костова

 

 

Айше Сюлейман Вели

 

 

Айсевил Джемалова Абил

 

 

Филиз Хюсеин Ахмед

 

 

Антония Маринова Славова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения