Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3064-МИ
София, 11 април 2024 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-66 от 10.04.2024 г. от Костадин Костадинов – председател и предстадвляващ партия „Възраждане“, за промяна в ОИК – Стара Загора. Предлага се на мястото на Живка Генчева Чертоянова – член на ОИК да бъде назначена Любомира Недялкова Райкова.

Към предложението са приложени: заявление от Любомира Недялкова Райкова за освобождаването ѝ като член на ОИК – Стара Загора, декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Любомира Недялкова Райкова и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора, Живка Генчева Чертоянова, ЕГН , и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стара Загора, област Стара Загора, Любомира Недялкова Райкова, ЕГН.

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения