Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3062-МИ
София, 6 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в частичните избори за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, кметство Крушево, община Гърмен, и кметство Григорево, община Елин Пелин, насрочени на 13 март 2016 г.

Постъпило е заявление от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, подписано от Мустафа Сали Карадайъ – съпредседател на ПП „Движение за права и свободи“, упълномощен от двамата съпредседатели Четин Хюсеин Казак и Рушен Мехмед Риза, заведено под № 9 на 5 февруари 2016 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, кметство Крушево, община Гърмен, и кметство Григорево, община Елин Пелин, насрочени на 13 март 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: Движение за права и свободи – ДПС.

Към заявлението е приложено решение от 1 февруари 2016 г. на СГС – ТО, VІ-12 състав, по ф.д. № 2574/1990 г. за промяна в представителството на партията; удостоверение от Сметната палата е приложено по преписката за регистрацията на партията за участие в общите местни избори на 25 октомври 2015 г. за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г; пълномощно № 1/19.01.2016 г. в полза на Мустафа Сали Карадайъ от Четин Хюсеин Казак и Рушен Мехмед Риза, заверено копие; пълномощно № 2/26.10.2016 г. в полза на Христина Василева Атанасова от Мустафа Сали Карадайъ, заверено копие.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1840-МИ от 4 септември 2015 г. за участие в общите избори на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в частичните избори за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, кметство Крушево, община Гърмен, и кметство Григорево, община Елин Пелин, насрочени на 13 март 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в частичните избори за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, кметство Крушево, община Гърмен, и кметство Григорево, община Елин Пелин, насрочени на 13 март 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: Движение за права и свободи – ДПС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения