Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3047-МИ
София, 28 януари 2016 г.

ОТНОСНО: определяне възнаграждението на IT специалист към ОИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. РАЗРЕШАВА при необходимост наемането на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК по време на активния период, който осигурява техническо организиране на заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК, в които има насрочени нови и частични избори на 13 март 2016 г.

Общинската избирателна комисия може да възлага и други дейности на специалиста.

  1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат нови избори, за периода от неговото назначаване до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер на действащата към момента на произвеждане на новите избори минимална месечна работна заплата за страната, а именно 420 лв. Разходите са за сметка на държавния бюджет.
  2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат частични избори, за периода от неговото назначаване до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер на 340 лв. Разходите са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения