Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3047-МИ
София, 28 януари 2016 г.

ОТНОСНО: определяне възнаграждението на IT специалист към ОИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. РАЗРЕШАВА при необходимост наемането на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК по време на активния период, който осигурява техническо организиране на заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК, в които има насрочени нови и частични избори на 13 март 2016 г.

Общинската избирателна комисия може да възлага и други дейности на специалиста.

 1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат нови избори, за периода от неговото назначаване до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер на действащата към момента на произвеждане на новите избори минимална месечна работна заплата за страната, а именно 420 лв. Разходите са за сметка на държавния бюджет.
 2. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат частични избори, за периода от неговото назначаване до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер на 340 лв. Разходите са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1543-НС / 02.10.2022

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1542-НС / 02.10.2022

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1541-НС / 02.10.2022

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения