Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2996-МИ
София, 27 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-206 от 26.02.2024 г. е постъпила преписка от ОИК – Криводол, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 128-МИ от 22.02.2024 г. на ОИК – Криводол, с което на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА общинската избирателна комисия е обявила предсрочно прекратяване на пълномощията на Светлана Методиева Иванова като кмет на кметство Главаци; решение № 129-МИ от 22.02.2024 г. на ОИК – Криводол, и заявление от Светлана Методиева Иванова за прекратяване на пълномощията й като кмет на кметство Главаци.

Централната избирателна комисия служебно се снабди със справка за адресно регистрираните по постоянен и настоящ адрес на с. Главаци, община Криводол, област Враца, от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на с. Главаци, община Криводол, област Враца, към 15.12.2023 г. е 218 души, поради което в кметство Главаци, община Криводол, област Враца, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Криводол, област Враца, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, установяващи предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3168-ЕП / 24.04.2024

    относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

  • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

    относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения