Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 297-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № 43 от 08.08.2011 г. е постъпило писмено предложение от кмета на община Ботевград, Софийска област, с приложени писмените предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състава на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и ал. 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на ЦИК, включително и протоколи № 1 от 02.08.2011 г. и № 2 от 04.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие на участниците в консултациите по отношение броя и поименния състав на ОИК, както и относно председателското и зам.-председателското място в Общинската избирателна комисия в община Ботевград.

Не е постигнато съгласие по предложенията за секретар на ОИК в община Ботевград. Протоколите са подписани с особени мнения от представителите на „Коалиция за България" и ПП „АТАКА" и са приложени писмени възражения към изпратените документи; писмено обяснение с вх. № 91-00-555 от 05.08.2011 г. на представителя на ПП „АТАКА" и възражения с вх. № 91-00-552 от 05.08.2011 г. на представителя на „Коалиция за България". Кметът на общината е предложил присъстващите да гласуват за длъжността „секретар", тъй като е имало три предложения - от „Коалиция за България", от ПП „АТАКА" и от ПП „НДСВ". При проведеното гласуване представителят на ПП „НДСВ" е получил най-много гласове - 4 гласа от 6 възможни. Предвид провелото се гласуване в направеното предложение за състав на ОИК фигурира представителят на ПП „НДСВ".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ботевград, Софийска област, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стоян Стоянов Стоянов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Симеон Илиев Мавров

 

СЕКРЕТАР:

Лиляна Георгиева Велчева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мария Гаврилова Накова

 

 

Даниела Симеонова Колева

 

 

Венцислав Петров Гарвански

 

 

Евгения Бончева Ананиева

 

 

Мария Пеева Кръстева

 

 

Николина Георгиева Колева-

Стоянова

 

 

Веса Василева Николова

 

 

Марсел Божидаров Методиев

 

 

Богдан Вутов Георгиев

 

 

Цветанка Данова Банкова

 

 

Христо Илиев Грухлански

 

 

Елена Иванова Първанова

 

 

Веселка Георгиева Нинова

 

 

Гълъбинка Цветанова Димитрова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения