Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 295-ЕП
София, 7 май 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели на фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № ЕП-18-44 от 03.05.2014 г. от фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", представлявана от представлявана от Борислав Бориславов Цеков - председател на УС на асоциацията, чрез пълномощника Петър Илиянов Кичашки, е регистрирана с Решение на ЦИК № 170-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Борислав Бориславов Цеков, представляващ фондацията, в полза на 168 (сто шестдесет и осем) лица - представители на фондация„ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 168 упълномощени представители на фондация „ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Николай Георгиев Петров
2. Стефан Иванов Павлов
3. Мария Николова Калоянова
4. Атанас Ячков Маринов
5. Ивета Людмилоа Николова
6. Светлана Борисова Аврамова
7. Димитър Йорданов Димитров
8. Мирослав Светославов Славчев
9. Любослава Вилянова Валентинова
10. Милена Илиева Боянова
11. Любомир Ивайлов Илиев
12. Владимир Кирилов Славовов
13. Илияна Йорданова Вълчева
14. Радка Маринова Стоянова
15. Кристина Василева Филипова
16. Татяна Йорданова Йотова
17. Борислав Асенов Стоилов
18. Василка Иванова Филипова
19. Милен Жоров Кузманов
20. Георги Жоров Кузманов
21. Биляна Карлова Панова
22. Нестор Иванов Мильов
23. Борислав Бориславов Цеков
24. Петя Тодорова Чолакова
25. Радослав Радков Стефанов
26. Александрина Владиславова Михайлова
27. Веселин Владиславов Михайлов
28. Дилбер Айдън Хайредин
29. Асен Владимиров Станчев
30. Василка Младенова Виячка
31. Михаил Михайлов Георгиев
32. Иван Михайлов Георгиев
33. Румен Недялков Митев
34. Атанас Василев Момеков
35. Илина Станимирова Иванова
36. Маруся Владимирова Попова
37. Василена Ярославова Стефанова
38. Мария Димитрова Стефанова
39. Ярослав Василев Стефанов
40. Галина Бойчова Велчева
41. Владислав Михайлов Велчев
42. Валентина Бойчова Младенова
43. Владимир Стефанов Стефанов
44. Бистра Цанкова Байчева
45. Алекси Ценов Иванов
46. Цвятко Ивайлов Калчев
47. Илиян Димитров Марков
48. Теодор Грозданов Димитров
49. Михаела Петрова Петрова
50. Радослав Енчев Грозев
51. Михаил Георгиев Димитров
52. Димитър Георгиев Пехливанов
53. Щилиян Йорданов Кабранов
54. Шинка Минчева Георгиева
55. Стоян Руменов Васев
56. Мирослав Василев Христов
57. Диана Георгиева Димитрова
58. Пламен Бончев Ранков
59. Илия Георгиев Пехливанов
60. Цанко Йорданов Ганушев
61. Кръстьо Янков Янков
62. Недка Георгиева Танева-Димитрова
63. Донка Петрова Янкова
64. Асен Пламенов Христов
65. Йордан Йорданов Павлов
66. Нели Славова Славова
67. Георги Мирчев Йорданов
68. Юри Симеонов Георгиев
69. Олег Василев Христов
70. Георги Илиев Пехливанов
71. Марин Димитров Ганчев
72. Димитър Юриев Петров
73. Димитринка Стоянова Ганушева
74. Шинка Тихомирова Танева
75. Рада Атанасова Димитрова
76. Станимир Цонев Драганов
77. Мартин Иванов Ханджиев
78. Пепа Николаева Пехливанова
79. Михаил Георгиев Спахийски
80. Андрей Христов Нейковски
81. Атанас Георгиев Пенчев
82. Тихомир Георгиев Танев
83. Георги Раев Топалов
84. Дамян Пенев Прокопиев
85. Снежа Русчева Русчева
86. Тодорка Василева Иванова
87. Петя Христова Лолова
88. Тодор Андреев Тодоров
89. Мима Вълкова Монева
90. Йордан Георгиев Станишев
91. Боряна Георгива Стоянова
92. Дерлис-Иван Оскар Рамирес
93. Костадин Василев Воденичаров
94. Ванко Христов Русев
95. Андрей Димитров Калоферов
96. Рени Ангелова Колева
97. Веселин Иванов Димитров
98. Иван Савов Тричков
99. Дора Георгиева Андонова
100. Надя Стефанова Грудева
101. Димитър Пенчев Кавлаков
102. Снежанка Стефанова Кавлакова
103. Весела Кръстева Пашева
104. Христина Димитрова Костова
105. Иван Ангелов Пашев
106. Сийка Иванова Пашева
107. Анелия Хараланова Серделиева-Читанова
108. Мария Вълкова Филипова
109. Снежанка Петкова Камова
110. Нанчо Жеков Арабаджиев
111. Петър Венков Зайков
112. Иванка Михайлова Ташева
113. Мария Цветкова Данчева
114. Сребрина Цвяткова Цветкова
115. Василка Петрова Генова
116. Стоян Атанасов Царев
117. Руска Балева Царева
118. Недялка Димитрова Салджиева
119. Иван Христов Йонов
120. Елеонора Стилиянова Маринова
121. Илиян Пламенов Маринов
122. Деляна Петрова Димитрова
123. Цветелина Стефчова Ангелова
124. Иван Лука Проданов
125. Деница Христова Тодорова
126. Александра Венкова Якимова
127. Таньо Добрев Павлов
128. Моника Желязкова Иванова
129. Павел Иванов Златев
130. Осман Мехмедов Юсеинов
131. Веселин Асенов Манчев
132. Иванка Илиева Димова
133. Десислава Павлинова Манчева
134. Гергана Иванова Божикова
135. Стоянка Георгиева Дянкова
136. Христо Николаев Близнаков
137. Росица Иванова Иванова
138. Иван Владимиров Иванов
139. Петра Пламенова Петрова
140. Славян Стефанов Сапарев
141. Илия Динков Видолов
142. Гергана Стефанова Видолова
143. Айше Юсеинова Рахимова
144. Ива Маринова Първанова
145. Сибел Джевдет Азиз
146. Станимир Николаев Костадинов
147. Сийка Димитрова Славова
148. Боян Бойков Кордов
149. Теодора Петрова Попова
150. Меги Здравкова Качакова
151. Екатерина Божидарова Чапърова
152. Божидар Божидаров Чапъров
153. Николай Христов Близнаков
154. Георги Трендафилов Чолаков
155. Валентина Иванова Чапърова
156. Божидар Стоянов Чапъров
157. Татяна Здравкова Близнакова
158. Андрей Георгиев Тумбалев
159. Стоян Петков Саров
160. Кирил Петков Саров
161. Рада Стоева Сарова
162. Константин Димитров Костов
163. Владимир Димитров Атанасов
164. Михаела Бориславова Недев
165. Мария Георгиева Тоткова
166. Стефка Димитрова Моралийска
167. Елена Георгиева Моралийска
168. Жана Михайлова Кабамитова

 

Отказва да регистрира следните лица:

 1. Кристина Валентинова Стефанова
 2. Надя Александрова Александрова
 3. Станимир Емилов Стоянов
 4. Милена Пламенова Иванова
 5. Венцислав Чавдаров Гергов
 6. Георги Андреев Димитров
 7. Радослав Георгиев Георгиев
 8. Людмила Симеонова Георгиева
 9. Яна Анелиева Горанова
 10. Борис Здравков Аврамов
 11. Мария Здравкова Аврамова
 12. Емилиян Емилов Григоров
 13. Ивайло Иванов Трепетанов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

  относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

 • № 3487-МИ / 18.06.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • № 3486-МИ / 18.06.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

 • всички решения