Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2936-НС
София, 20 март 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 19 март 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Доброслав Дилянов Димитров, избран от 25 (двадесет и пети) многомандатен изборен район - София, издигнат от ПП „ГЕРБ" в 42-то Народно събрание.

На основание чл. 247, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И :

 

Обявява за избран за народен представител в 25 (двадесет и пети) многомандатен изборен район - София, Иван Йорданов Божилов, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ".

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения