Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2936-НС
София, 20 март 2014 г.

ОТНОСНО: обявяване за избран за народен представител

На 19 март 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Доброслав Дилянов Димитров, избран от 25 (двадесет и пети) многомандатен изборен район - София, издигнат от ПП „ГЕРБ" в 42-то Народно събрание.

На основание чл. 247, ал. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И :

 

Обявява за избран за народен представител в 25 (двадесет и пети) многомандатен изборен район - София, Иван Йорданов Божилов, ЕГН ..., от листата на ПП „ГЕРБ".

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения