Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2927-ПВР/МИ
София, 10 март 2014 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 214-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

С вх. № 298 от 06.03.2014 г. в ЦИК е постъпило искане от, Румяна Петрова Костадинова - председател на ОИК - Кубрат, област Разград, с което уведомява ЦИК, че с влязло в сила решение № 78/03.07.2013 г., постановено по гр. д. № 247/2013 г. по описа на Районен съд - гр. Кубрат, съдът е постановил промяна във фамилното й име, като занапред ще е с фамилното име Костадинова. Издадена е нова лична карта с новото фамилно име. Към искането е приложено заверено копие от новата лична карта на лицето, както и копие от решение № 78 от 03.07.2013 г. по гр.д. № 247 от 2013 г. на Районен съд - гр. Кубрат.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Изменя Решение № 214-ПВР/МИ от 12 август 2011 г., като фамилното име на председателя на ОИК - Кубрат, да се чете „КОСТАДИНОВА" и анулира издаденото й удостоверение.

На председателя на ОИК - Кубрат, област Разград, да се издаде удостоверение с новото фамилно име.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения