Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2919-МИ
София, 30 ноември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

В Централната избирателна комисия е постъпило съобщение от Административен съд – Габрово с вх. № МИ-08-218 от 20.11.2023 г. на ЦИК, с приложено към него Определение № 996 от 07.11.2023 г. на Административен съд – Габрово по жалба, подадена от В.  В.  Р. , срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево, подадена чрез ОИК – Севлиево с вх. № 273/03.11.2023 г. Производството пред административния съд е прекратено, жалбата е оставена без разглеждане и същата е изпратена на Централната избирателна комисия по подведомственост за произнасяне, доколкото обжалваното решение не е оспорено по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс.

В жалбата се твърди, че решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево, е противоречиво и  води до нарушаване на правото на глас на жителите от съставните села в село Стоките. Иска се касиране на изборите за кмет на населено място в с. Стоките и произнасяне относно това, влизат ли селата Купен, Угорелец, Валевци, Лъгът, Селище и Попска в кметството на село Стоките с всички произтичащи от това последици за местните избори.

С писмо, изх. № МИ-15-1471/23.11.2023 г. на ЦИК, комисията е изискала от ОИК – Севлиево, административната преписка по приемане на обжалваното решение, която е постъпила с писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-1477/28.11.2023 г.

С обжалваното решение общинската избирателна комисия е отхвърлила като неоснователен сигнал, в който се твърди, че правото на глас на жителите на с. Купен (съставно село в кметството на с. Стоките) е нарушено, тъй като същите не могат да гласуват за кмет на кметство.

След като се запозна с жалбата и с административна преписка по приемане на обжалваното решение, Централната избирателна комисия констатира, че жалбата е процесуално недопустима по следните съображения:

Предмет на спора е недопускане на избиратели до гласуване за определен вид избор на произведените на 29 октомври 2023 г. избори за кмет и за общински съветници. Макар и формално жалбоподателят да е изразил волята си за касиране на изборите, по същество няма предвид оспорване на решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите, за което е предвиден изричен ред с текстовете на чл. 459 ИК.

За нарушеното право е сезирана Общинска избирателна комисия – Севлиево, която се е произнесла с решение № 131-МИ от 29.10.2023 г., обявено на същия ден, както следва: на информационното табло на ОИК – Севлиево, в 13:00 часа и на интернет страницата на общинската комисия в 13:14 часа. Подаването на жалба след произвеждане на изборите, независимо от изхода на спора по същество, води до невъзможност на жалбоподателя да получи търсената защита, тъй като изборният ден е приключил. Именно с оглед законосъобразното протичане на изборния процес в деня на произвеждане на изборите, законодателят е предвидил изборните комисии да се произнасят в кратки срокове и преди приключване на изборния ден по спорове, възникнали в деня на избора (чл. 100, ал. 4, чл. 87, ал. 1, т. 22 и чл. 57, ал. 1, т. 26а от Изборния кодекс). След приключване на изборния ден Изборният кодекс регламентира единствено правото на обжалване на решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите.  

С оглед на изложените мотиви считаме, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на Решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1, изречение първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.  В.  Р.  – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Росица Матева

ГБ/ЕХ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения