Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2917-МИ/НР
София, 9 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 2905-МИ/НР от 6 ноември 2015 г. на ЦИК

По електронната поща на Централната избирателна комисия е получено писмо с вх. № МИ-15-1880/09.11.2015 г. от Елка Гьорина от община „Тунджа“, за допусната техническа грешка при изписване на името и ЕГН на секретаря на ОИК – Тунджа, област Ямбол.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 2905-МИ/НР от 6 ноември 2015 г. на ЦИК, като името и ЕГН на секретаря на ОИК – Тунджа, да се чете „Елена Димитрова Иванова-Георгиева, ЕГН …“ вместо „Елена Иванова Димитрова-Георгиева, ЕГН …“.

Да се анулира издаденото удостоверение и да се издаде ново удостоверение с вярното име и ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2905-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения