Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2894
София, 16 януари 2014 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3 от 11 май 2011 г. за избор на говорители на Централната избирателна комисия

Централната избирателна комисия констатира, че пълномощията на Ралица Босилкова Негенцова като говорител са се прекратили с освобождаването й като член на Комисията с Решение № 2728 от 26 юни 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 3 от 11 май 2011 г. на ЦИК, като избира за говорители на Централната избирателна комисия и членовете на Комисията Александър Андреев Андреев и Владимир Христов Христов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева


* Публикувано на

Календар

Решения