Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2894
София, 16 януари 2014 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3 от 11 май 2011 г. за избор на говорители на Централната избирателна комисия

Централната избирателна комисия констатира, че пълномощията на Ралица Босилкова Негенцова като говорител са се прекратили с освобождаването й като член на Комисията с Решение № 2728 от 26 юни 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА Решение № 3 от 11 май 2011 г. на ЦИК, като избира за говорители на Централната избирателна комисия и членовете на Комисията Александър Андреев Андреев и Владимир Христов Христов.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Мусорлиева


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения